Administratie in de cloud


Zelf verwerken


  • Inkoopfacturen Scannen
  • Verkoopfacturen zelf versturen vanuit de administratie
  • Bankkoppeling

Wij controleren per tijdvak


Zelf direct vanuit de boekhouding de BTW aangifte versturen

Wij verwerken


Zelfscannen


Nee


Papieren administratie aanleveren en wij scannen deze in

Ja


Je scant zelf de facturen in, bankkoppeling


Wij verwerken de administratie


Wij verzorgen de BTW aangifte


Wij verzorgen de jaarcontrole en maken ook het jaarwerk op en verzorgen de bijbehorende fiscale aangiftes.